Cadenas de lluvia en forma de grandes copas.

Copas Anchas

Yakushima

149,00 

Shinbashi

54,00 

Toyosu

139,00 

Kura Mae

149,00 

Asakusa XL

99,00 

Hokkaidô

89,00 

Kinkakuji

79,00 

Kantô XL

79,00 

Shinjuku

89,00 

Nayoro XL

69,00 

Yotsuya

129,00 

Ueno

189,00 

Sapporo XL

54,00 

Nihombashi

99,00 

Jimbôcho

99,00