Cadenas pluviales en forma de copas para guiar el agua de lluvia. En efecto, las cadenas de lluvia se colocan en lugar de los bajantes del canalón.

Copas

Sapporo

59,00 
Kusiro - esthetic rain chain
-29%

Kusiro

49,00 
Canalones de aluminio
-26%

Ikebukuro Alu

29,00 

Ikebukuro

59,00 

Ôtemachi

99,00 

Nakanobu

59,00 

Tôhoku

49,00 
Ryogoku
-13%

Ryôgoku

69,00 

Nagoya

59,00 

Asakusa

89,00 

Gotanda

79,00 

Shikoku

79,00 

Shinkiba

49,00 

Nakai

84,00 

Yoyogi

99,00 
Kanazawa - rain chain water spout
-20%

Kanazawa

39,00 

Shibuya

99,00 

Nagatachô

159,00 

Takamatsu

139,00 

Tochômaé

79,00